TUYỂN DỤNG


Hợp Tác & Phát Triển có được sự phát triển vượt bậc và bền vững như ngày hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng với mọi nỗ lực của một tập thể công ty trong suốt quá trình thành  lập và phát triển.

Tại Hợp Tác và Phát Triển, chúng tôi luôn luôn khuyến khích nhân viên không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức và chuyên môn. Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu học hỏi của các nhân viên, chúng tôi đề xuất và thiết lập các chương trình huấn luyện để giúp nhân viên phát triển kĩ năng và phát huy hết năng lực của mình. Việc đầu tư vào kiến thức của nhân viên, đưa ra những cư hội huấn luyện và những sự tương tác với lãnh đạo để phát triển nhân viên của chúng tôi một cách toàn diện luôn là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển nhân sự.


HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN rất tự hào khi công ty chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc giúp nhân viên luôn luôn học hỏi. Chúng tôi nuôi dưỡng hệ thống một văn hóa lãnh đạo, trao đổi thông tin giữa các cá nhân một cách thẳng thắn và minh bạch. Bên cạnh đó chúng tôi có từng chính sách riêng để hỗ trợ đời sống cá nhân của nhân viên và gia đình, bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.